پروژه های انجام شده

Oil Tank - Kish Airport

Oil Tank - Kish Airport

سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن سوخت فرودگاه کیش

return