پروژه های انجام شده

Hardness & PT inspection - Riser 10000 PSI - Petro

Hardness & PT inspection - Riser 10000 PSI - Petro

بازرسی چشمی بین پاسی و تست ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ و سختی سنجی رایزر 10000PSI - کارفرما شرکت پتروپارس

return