بازرسی به روش مایع نافذ

بازرسی

آزمايش مایعات نافذ
در این روش سطح قطعه با مایعی رنگی قابل مشاهده و یا فلورسنت
پوشیده می‌شود. پس از مدتی این مایع در درون شکاف‌ها و حفره‌های سطحی قطعه نفوذ می‌کند.
پس از آن مایع
اضافی از سطح
جسم زدوده می‌شود و ماده ظاهر کتتده به روی سطح پاشیده می‌شود. اختلاف روشنایی
مایع نافذ و ظاهر کننده باعث می‌شود که عیوب سطحی به راحتی مشاهده شوند.
این تست برای ظاهر سازی عیوبی به کار میرود که به سطح راه داشته
باشد و بر روی اکثر مواد از هر جنس که باشد می توان استفاده نمود در ضمن زبری سطح
مورد آزمایش باید در حد مناسب باشد .در این روش ابتدا باید سطح را از چربی و آلودگی
تمیز کرد سپس مایع نافذ را بر روی سطح پاشیده وحداقل به مدت چند دقیقه صبر می کنیم
تا مایع نافذ به درون عیب نفوذ کند سپس سطح را تمیز کرده و ماده ظاهر ساز را بر
روی سطح می پاشیم که این ماده معمولا سفید رنگ است اگر عیبی در سطح وجود داشته
باشد اثر آن بر روی سطح مشخص میگردد.تجهیزات شرکت:
این شرکت با داشتن کادر متخصص و کارآزموده و با داشتن تجهیزات مورد
تائید وزارت نفت در زمینه تست مایعات جزو محدود شرکت های فعال در زمینه تست مایعات
نافذ حاضر در جزیره زیبای کیش می باشد.

departmentdepartment