واحد RENTAL

واحد

از دیگر فعالیت های تخصصی شرکت کیش آیلند می توان به بخش رنتال این شرکت که در زمینه تامین و نگهداری کمپرسورهای هوا جهت کار بر روی سکوهای حفاری خشکی و دریا اشاره نمود.
- بهره گیری از تکنیسین ماهر در زمینه نگهداری و تعمیر لیفتراک و کمپرسور هوا.

- اعزام تکنیسین به سکوهای خشکی و دریایی در صورت بروز مشکل فنی برای کمپرسور هوا در اسرع وقت.

- در حال حاضر این شرکت 3 دستگاه لیفتراک 7 و 5 و 2 تن و 5 دستگاه کمپروسور هوا در اختیار دارد.

لیفتراک :

  • 7 تن  -  کوماتسو
  • 5 تن  -  هایستر
  • 2 تن  -  کوماتسو
departmentdepartment